ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

อัพเดทล่าสุด: 26 กรกฏาคม พ.ศ. 2562 ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จะอธิบายรายละเอียด การใช้งานเว็บไซต์ และบริการ การตัดสินของทาง Aux-Out Studio ถือเป็นที่สิ้นสุด “ผู้สอน” หมายถึง Aux-Out Studio “ผู้เรียน” หมายถึง ผู้ซื้อวีดีโอคอร์สเรียนของ Aux-Out Studio อย่างน้อยหนึ่งคอร์ส เรียน ผู้เรียนทุกท่าน ข้อความฉบับนี้ผู้สอนต้องการแจ้งให้ผู้เรียนทุกท่านทราบว่า วิดีโอคอร์สชุดนี้ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา ผู้สอนขอสงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ห้ามผู้ใดละเมิด หากมีการกระทำใดๆที่ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็นการทำซ้ำหรือดัดแปลง การนำไปเผยแพร่หรือเพื่อการอ้างอิงโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร มิเช่น นั้นจะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด 1. ห้ามทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ โดยไม่ได้รับอนุญาติ ผู้สอน ไม่อนุญาติให้ผู้อื่นกระทำการ ไม่ว่าจะเป็นการทำซ้ำหรือดัดแปลง การนำไปเผยแพร่หรือเพื่อการอ้างอิงโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก ผู้สอน เป็นลายลักษณ์อักษร หากพบการกระทำดังกล่าวจะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด 2. ห้ามแชร์บัญชีผู้ใช้งานเว็บไซต์ กับผู้อื่น หรือขายบัญชี หากพบ ผู้สอน จะดำเนินการปิดกั้นบัญชี ผู้เรียน และดำเนินการตรวจสอบโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และหากพบว่ามีการกระทำผิดจริง ผู้สอน สามารถลบบัญชีผู้ใช้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และจะไม่ดำเนินการ คืนยอดเงิน, ค่าคอร์สเรียน ทุกกรณี และการตัดสินของ ผู้สอน ถือเป็นที่สิ้นสุด 3. ห้ามอัพโหลดรูปภาพที่ผิดต่อกฏหมาย ห้ามอัพโหลดรูปภาพลามก หรือทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสียเข้าสู่ระบบเว็บไซต์ มิเช่นนั้นจะดำเนินคดี และส่งข้อมูลส่วนตัวของ ผู้เรียน ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินคดีต่อไป 4. นโยบายความเป็นส่วนตัว ผู้เรียนสามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ https://course.auxoutstudio.com/privacy