นโยบายการคืนเงิน

นโยบายการคืนเงิน

อัพเดทล่าสุด: 26 กรกฏาคม พ.ศ. 2562 ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จะอธิบายรายละเอียด การคืนเงิน และค่าบริการต่างๆ การตัดสินของทาง Aux-Out Studio ถือเป็นที่สิ้นสุด “ผู้สอน” หมายถึง Aux-Out Studio “ผู้เรียน” หมายถึง ผู้ซื้อวีดีโอคอร์สเรียนของ Aux-Out Studio อย่างน้อยหนึ่งคอร์ส 1. กรณีที่ชำระค่าบริการ และไม่สามารถเข้าเรียนได้ กรณีที่ ผู้เรียน ไม่สามารถเข้าสู่ระบบคอร์สเรียนได้หลังจากที่ชำระค่าบริการแล้วภายใน 24 ชั่วโมง ผู้เรียน จะต้องแสดงหลักฐานที่ชัดเจนว่าความผิดปกตินั้นมีสาเหตุมากจากระบบเว็บไซต์ของ ผู้สอน โดยผู้สอนจะดำเนินการตรวจสอบ และแก้ไขความผิดพลาดดังกล่าวนั้นให้ก่อน กรณีแก้ไขไม่ได้ จึงจะดำเนินการคืนเงินทุกจำนวนหลังหักค่าธรรมเนียมการโอนเงินแล้วภายใน 14 วัน 2. กรณีที่สั่งซื้อคอร์สเรียนผิดประเภท ทาง ผู้สอน จะไม่ดำเนินการคืนเงินทุกกรณี